Emekli ve Memura Ne Kadar Zam Yapılacak?

Emekli ve Memura Ne Kadar Zam Yapılacak?

Vatandaşlar tarafından 2021 OGM işçi alımı başvuruları merak ediliyor. Peki, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? OGM işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı 2021 başvuruları özellikle iş arayan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günler içerisinde Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak üzere 2.083 OGM işçi alımı yapılacağı ifade edilmişti. OGM işçi alımı için başvuru süreci başlamış oldu. 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? OGM işçi alımı başvuru şartları nelerdir gibi merak edilen soruların yanıtları haberimiz içerisinde…

2021 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşların gündeminde yer bulan OGM işçi alımı başvurusu süreci 14 Haziran 2021 tarihinde yani bugün itibari ile birlikte resmen başladı. İlan Resmi Gazete içerisinde yayımlanmıştı. Söz konusu ilanda 2080 geçici ile birlikte 3 de daimi olmak üzere toplamda 2083 işçi alınacağı bilgisi paylaşılmıştı. OGM başvuruları ise İŞKUR üzerinden kabul edilecek. Başvuru yapacak vatandaşların mutlak bir şekilde İŞKUR kaydının bulunması eğer yoksa da oluşturması şart olacak.

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE KADAR SÜRECEK?

Başvurular 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. OGM işçi alımı için başvuran adaylarda aranacak olan genel ve özel şartlar ile diğer tüm önemli bilgiler, İŞKUR’da yer alan açık iş ilanlarında ifade edilecek.

İşçi alımı için yapılacak olan sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında ifade edilmiş olan kadro sayısının 4 katı kadar da aday çağrılacak. Çağırılan adaylar, noter kontrolü ile birlikte çekilecek olan kura sonucuna göre kararlaştırılıp ilan edilecek.

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır.

İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)

Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir