Kapıya Zincir, Altın Üretimine Ket Vurdular!

Kapıya Zincir, Altın Üretimine Ket Vurdular!

Belediye ve benzer tüm kamu arazilerinde yer alan turizm tesislerinin borçları 30 Kasım 2022 tarihine kadar ertelendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazine taşınmazları üzerinde yer alan turistik tesisler ve deniz turizmi tesislerinin borçları ile ilgili Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kovid-19 salgını sürecinde hazine taşınmazları üzerinde turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mali yükü azaltılacak. Bakanlıktan tarafından verilen bilgiye göre, Milli Emlak Genel Tebliği düzenlemesi kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın 30 Kasım 2022’ye kadar ertelendi.

Erteleme, kamu arazileri üzerinde yer alan otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi gibi turistik tesisler ile yat limanı, marina ve kruvaziyer liman gibi deniz turizmi tesislerini kapsıyor. 

Ödemeler, ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Böylece, toplam 1,1 milyar lira tutarında borç ertelenmiş olacak.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir