Kira artırımı yapamayan mesken sahipleri tahliye davası açıyor

Tüketici Konfederasyonu Hukuk Kurulu Lideri İzzet Doğan, kira artırımı yapamadığı için konuta ihtiyaç nedeniyle kiracısına tahliye davası açan ya da açacağını söyleyen konut sahiplerine karşı kiracıların hangi yasal haklarının olduğu hakkında bilgi verdi.

“FAZLA GELİR ELDE ETME EMELİYLE AÇILAN TAHLİYE DAVASI KABUL EDİLEMEZ”

Kiracıların haklarına ait bilgi veren Doğan, “Mal sahipleri, Borçlar Kanununa nazaran; 5 yılını doldurmamış kiracılara her yıl TÜFE oranı üzerinde artış yapamayacaklarını öğrendiler. Fakat buna karşın emsal konut kiralarının artmış olması, münasebetiyle daha yüksek kira getirisi sağlamak emeliyle kiracılarını tahliye etmeyi istiyorlar.

– Mutabakat yoluyla aktüel kira artırımı yaptıramayan taşınmaz sahipleri evvel hala kendilerinin kullandıkları konut yahut iş yerini satıp, sonra ihtiyaç nedeni ile tahliye davası açıyor. İşte bu durumda kiracı, mal sahibinin gayrimenkulünü yakın vakit evvel sattığını yargılamada kanıtlamalıdır. Zira içtihat, uygulama ve doktrine nazaran: kendi oturduğu meskeni tahliye davası açmadan evvel satmış yahut satılığa çıkarmışsa, kiralayanın muhtaçlığının gerçek ve samimi olmadığı kabul edilir. Ayrıyeten Borçlar Kanunumuza nazaran ihtiyacın gerçek, samimi ve zarurî olması aranmaktadır.

– Örneğin; kiralayan yahut oğlunun yalnızca nişanlı olması, evlilik konusunda rastgele bir adım atılmaması evlilik nedeniyle muhtaçlık talebi olarak kâfi görülmemektedir. Tekrar bu bahiste yetişkinler için iş yerine yakınlık isteği kabul edilmemekte yalnızca çocukların okula gidiş gelişlerdeki zorlukları, muhtaçlığın samimi olduğuna kanıt kabul etmekte, yakınlık uzaklığı gerçek ve samimi bir gereksinim olarak görmemektedir. Şayet kiralayan hali hazırda oturduğu konutun aidat, yakıt ve öteki masraflarını karşılamakta zorlandığını, bundan ötürü da kiralanana nitekim muhtaçlık duyduğunu ispat ederse tahliye kararı verilmesi gerekmekte, ama fazla gelir elde etme gayesi ile açılan tahliye davası kabul edilmemektedir

KİRAYA VERENİN TAZMİNAT ÖDEMESİ DURUMU OLUŞABİLİR

Kelamlarını sürdüren Doğan, Yargıtay kararlarından örnekler vererek şöyle devam etti:

Evli olan kiraya verenin kız kardeşinin yanında ona ilişkin meskende oturması, kiraya verenin anne babasıyla onlara ilişkin meskende oturması; kiraya verenin babasına ilişkin konutta oturması, ergin olan kiraya verenin müşterek malik olduğu taşınmazda kardeşi ile oturması; baldızına ilişkin meskende oturması taşınmaza ihtiyacın samimi olduğunu gösterir.

– Yargıtay sıhhat nedeniyle de kişinin konut gereksiniminin olabileceğini, belgeye sunulan tabip raporu ile deniz düzeyinde ılıman iklimde yaşaması gerektiğini belgelemesinden dolayı konut gereksiniminin samimi olduğunu kabul etmiştir. Birebir formda sıhhat durumu nedeniyle felçli ve bakıma muhtaç pozisyonda olan davacının taşınmazına inip çıkma zahmeti çekmesini ve tahliyesi talep edilen taşınmazın çocuklarına yakın olmasını samimi sebep olarak değerlendirmiştir.

– Kiralayanın kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu yahut kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu şahısların konut ya da işyeri ihtiyacı nedeni ile tahliye sağlandıktan sonra kiralayan üç yıl içinde tahliye ettiği yeri haklı bir neden olmadan kiraya verirse mahkeme kiracının tahliye edilmeden evvel ödediği son kirası üzerinden bir yıldan az olmamak üzere kiraya verenin tazminat ödemesine karar verecektir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.