İki ildeki taşınmazlara ilişkin acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de