KVKK veri ihlaline 50 milyon ceza
Posted in Teknoloji

KVKK veri ihlaline 50 milyon ceza

Türkiye’nin önde gelen ilk 500 şirketi içerisinde yer alan 80 kuruluş ve 40 farklı holdinge “Teknolojik İnsan” mottosunda bütünleşik hizmetler sunan Rasyotek, işletmeleri Kişisel Verilerin…

Continue Reading... KVKK veri ihlaline 50 milyon ceza