İlluminati nedir? İlluminati cemiyeti hakkında bilinenler

İlluminati ya da tarihteki adıyla Bavyeralı İlluminati, batıl inanca, önyargıya, dinin toplumsal yaşam üzerindeki etkisine, iktidarın kötüye kullanımına karşı Aydınlanma Çağı’nda 1 Mayıs 1776’da kurulmuş ve 1785’de dağılmış gizli bir topluluktur. İlluminati, bugün Almanya’nın bir parçası olan Bavyera’da hukuk profesörü Adam Weishaupt tarafından kurulan gizli bir topluluktu.

Bavyeralı İlluminati ile çokça kez karıştırılan çağdaş illuminati ise; zihin denetimi uygulayarak, hükûmetleri ve kuruluşları ele geçirerek Yeni Dünya Düzeni’ni sağlamak amacını güttüğü iddia edilen, monarşileri yıkmayı, dinsel inançları yok etmeyi, ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak toplumsal düzeni altüst etmeyi planladığı öne sürülen ancak varlığı veya etkinliği kanıtlanamamış bir yapılanmadır.

İLLUMİNATİ SİMGELERİ

Günümüzde İlluminati ile ilişkilendirilen pek çok simgenin Hollywood sinemasında ve Amerikan müziklerinde kullanıldığı düşünülmektedir. Stanley Kubrick’in Gözleri Tamamen Kapalı adlı filmi, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı İlluminati çözümlemesi olarak kabul edilir. Filmde sadece örgütün ayinlerini ve göstergebilimini iyi bilen insanların anlayabileceği pek çok göndermenin olduğu bilinmektedir.En sık kullanılan simgeler, asıl örgütle hiçbir bağlantısı olmayan piramit, tek göz, üçgen ve güneştir.

İLLUMİNATİ NASIL ORTADAN KALKTI?

Bavyera Dükü Karl Theodor, 1784’te daha önce kanunla kuruluşuna izin verilmemiş tüm toplulukları yasakladı. 1785 yılına gelindiğinde ise İlluminati’yi açıkça yasaklayan bir karara varıldı.

Operasyonlar ardından İlluminati üyeleri tutu. Bu operasyonlar sırasında suç niteliği taşıyan bazı belgeler ele geçirildi. Elde edilen bilgiler ışığında cemiyetin tehditi hakkındaki inançlar çoğaldı.

Bu dönemden sonra İlluminati Düzeni de ortadan kalktı. Ancak bazıları varlığını halen sürdürdüğüne inanıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx